ElfP - ElfströmskaPsykoterapin

psykoterapi - konsultation - personlig utveckling - individuella och gruppsamtal - på mottagningen och via FaceTime/Skype

Kontakt: E-post, Tfn/Face-Time, Skype

 


(Lämna tom)

 

 

Telefon: 070 754 20 54 samtal/ sms / Face-Time

OBS! Jag kan inte svara i telefon när jag är upptagen i samtal med patienter men om du skickar ett meddelande, se ovan, eller ett sms eller via mejl då kontaktar jag dig senare.

E-post:  info@elfstromskapsykoterapin.se

Skype: Elfströmska

OBS! Samtal via Face-Time eller Skype: Elfstromska

- efter att vi diskuterar reglerna via tfnsamtal eller mejl.

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ElfströmskaPsykoterapin

     www.sorgeterapi.se 

www.elfstromskapsykoterapin.se