ElfP - ElfströmskaPsykoterapin

Individuell och gruppterapi på mottagningen samt individuella samtal via facetime och skype

Kontakt: E-post, Tfn/Face-Time, Skype

 


(Lämna tom)

 

 

Telefon: 070 754 20 54 samtal/ sms / Face-Time

OBS! Jag kan inte svara i telefon när jag är upptagen i samtal med patienter men om du skickar ett meddelande, se ovan, eller ett sms eller via mejl då kontaktar jag dig senare.

E-post:  info@elfstromskapsykoterapin.se

Skype: Elfströmska

OBS! Samtal via Face-Time eller Skype: Elfstromska

- efter att vi diskuterar reglerna via tfnsamtal eller mejl.

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ElfströmskaPsykoterapin

  www.elfstromskapsykoterapin.se