ElfP - ElfströmskaPsykoterapin

psykoterapi - konsultation - personlig utveckling - individuella och gruppsamtal - på mottagningen och via FaceTime/Skype

Praktisk Information

 

Etiska riktlinjer

Psykoterapeutiskt arbete bygger på principen om människors lika värde, humanistiska och demokratiska ideal samt respekt för både patientens och psykoterapeutens integritet.  Legitimerad psykoterapeut, är skyldig att följa Patientlagen (2018:355, kapitel 9), vilket innebär respekt för patientens integritet, sekretess och kvalitetsäkring. 

Psykoterapeutiska ramar

Det psykoterapeutiska samarbetet innebär att kontakten mellan patient och psykoterapeut är reglerad och bygger på ett kontrakt som är en ömsesidig överenskommelse om terapeutiska arbetsramar d.v.s. förhållandet mellan patient och psykoterapeut ad gäller typ av behandlingsmetod, tider, arvode, sekretess, terapins frekvens och hur avslutning ska ske.

Behandlingen börjar alltid med tre bedömningssamtal. Under det sista bedömningssamtalet upprättas ett terapikontrakt avseende typ av behandling, preliminär terapilängd, terapiramar  (regler för terapiuppehåll t.ex. p.g.a. semester, uppsäggningsvilkor - en månad i förväg) och priser för patientarvode, som varierar beroende av typ av behandlingsmetod enligt nedan.

Patientarvoden 

- Individuell psykoterapi

Tre första bedömningssamtalen: 1300 kr för en terapisession á 45 min

PDT- Psykodynamisk Insikts Terapi: 1300 kr för en terapisession á 45 min

PDT - Sorgeterapi- Existentiell Psykoterapi: 1300 kr för en terapisession á 45 min

KBT - Kognitiv Beteende Terapi: 1600 kr för en terapisession á 45 min

EMDR- Ögonrörelse- Traumaterapi: 1600 kr för en terapisesion á 45

Handledning/Konsultation/Personlig utveckling: fakturering/företag:

1600 kr för en terapisession á 45 min 

 

- Gruppterapi

Sorgeterapi: 1200 kr för ett gruppsamtal á 2 X 45 min

Anhöriggruppen: 1200 kr för ett gruppsamtal á 2 x 45 min

Seniorgruppen: 1000 kr för ett gruppsamtal á 2 x 45 min

KBT- gruppen för patienter med utmattningssyndrom: 1600 kr för ett gruppsamtal á 2 x 45 min

Betalningsvillkor

Nya patienter betalar arvode för ett kommande terapisession senast två dagar innan kommande terapisession. Etablerade patienter betalar arvode för hela månad två dagar innan kommande månad:

- via Swischinbetalning till 123 086 24 25, kopplad till Handelsbanken 

- via inbetalning till Handelsbanken, Bg: 280-9580

- för akutsamtal, inom tre dagar, betalas extra 300 kr för en terapisession á 45 min

OBS! INGET ÅTERBUD:

När patienten inte kan komma till mottagningen p.g.a, sjukdom eller resor (vid sjukdom eller tjänsteresor) erbjöds terapisamtal via FaceTime/Skype. Terapeuten däremot är skyldig vid förhinder att erbjuda en extra tid för utebliven terapisession.

- Vid betalning efter förfallodatum, senast två dagar före terapisessionen, debiteras ränta 20%.

 

Vid behov av hjälp med finansering av psykoterapi

- Fråga ditt hem-försäkringsbolag om ditt försäkringsskydd täcker hela eller delar av kostnaden för din behandling. Man brukar har rätt till bidrag för tio krissamtal. Berätta att du har valt att gå i psykoterapi just hos mig. Uppge mitt namn och ElfP-s webbadress, E-post, tfn-nr. Försäkringsbolaget tar då kontakt med mig för att få bekräftelse på at jag kan ta emot deras medarbetare. Fakturan för hela behandlingen skickas direkt till ditt försäkringsbolag. Vill du därefter fortsätta med behandlingen då betalar du själv patientaarvode, enligt regler ovan.

- Be din arbetsgivare om ekonomiskt bidrag. Man kan få bidrag för 5-10 terapisamtal. Berätta om att du hittat en psykoterapeut, som du vill gå i psykoterapi hos. Uppge mitt namn, ElfP-s webbadress, E-post, tfn-nr som du vill få behandling av. Din arbetsgivare tar då kontakt med mig för att få bekräftelse på att jag kan ta emot deras medarbetare. Fakturan för behandling skickas direkt till din arbetsgivare. Vill du därefter fortsätta med behandlingen då betalar du själv patientaarvode, enligt regler ovan. 

- Sök lämpliga fonder på nätet: www.google.com 

- Ansök om ekonomiskt bistånd Svenska Kyrkan, som har tillgång till olika fonder för behövande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ElfströmskaPsykoterapin

     www.sorgeterapi.se 

www.elfstromskapsykoterapin.se