top of page

Acerca de

Behandlingsmetoder

 1
Individuell terapi

Arbetssättet präglas av integrering av
olika terapeutiska metoder i behandlingen av psykiskt lidande, som upplevs som försämring av livskvaliteten. 

 • PDT - Psykodynamisk Insiktsterapi

 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi

 • PDT med inslag av KBT

 • Affektkortidsterapi

 • EMDR - Traumaterapi/ögonrörelseterapi

 • Existentiell psykoterapi

 • Stödjande samtal

Par- och familjeterapi går ut på att ett par och/eller familjemedlemmar som har problem att lösa sina konflikter på egen hand, får professionell hjälp med att lösa dem och gå vidare.

Den vanliga formen av familjeterapi är Systemisk familjeterapi baserat på: 

 • psykodynamisk grund

 • beteendeterapeutisk grund

3
Gruppterapi

Gruppterapi lämpar sig för dig som önskar bearbeta en speciell livskris tillsammans med andra som befinner sig i en liknande livsomställning. Den sociala gemenskapen med andra, som förstår vad du pratar om och delar med sig av goda råd, kan bidra till välbefinnande och bryta ensamhet. 

 • Sorgegruppen

 • Kris - Mitt-i-Livet - gruppen

 • MåBra - Seniorgruppen 

 • Anhöriggruppen

2
Par- och familjeterapi
bottom of page