top of page

Acerca de

Par- och familjeterapi

Utgångspunkten för Par- och familjeterapi är relationproblem som uppstår mellan minst två personer, vilket orsakar osämja i par- och familjerelationerna.

Behandlingen hjälper med att:

  • upptäcka ömma punkter och dysfunktionella beteendemönster

  • öka acceptansen för varandras olikheter

  • hantera konflikter på ett mera konstruktivt sätt

  • förstärka partners positiva styrkor

  • minska emotionell distans och öka emotionell närhet 
     

Behandlingen baseras på behandlingsmanual i boken "Närmare varandra.
9 veckor till en starkare parrelation." av Maria Burman, m.fl.,

Natur & Kultur, Stockholm 2018

Heart Socks
bottom of page