Aktuella gruppterapier

Gruppterapi lämpar sig för dig som önskar bearbeta din speciella livskris tillsammans med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Den sociala gemenskapen med andra, som förstår vad du pratar om samt delar med sig av goda råd och tips, kan bidra till välbefinnande och bryta din ensamhet. Dessutom kan du få nya vänner för livet.

Vi träffas 8 gånger under två terapitimmar (inklusive fika) varje eller varannan vecka en vardag (eftermiddag eller kväll) för att gå igenom den specifika problematiken som du lever med. Vi arbetar utifrån olika psykologiska teorier samt gruppens egna livserfarenheter.

Anmälan sker löpande och när vi är tillräckligt många, 7-9 personer, så startas gruppen.

Sorgegruppen

För dig som önskar bearbeta kris och sorg/er efter närståendes bortgång tillsammans med andra sörjande. Styrkan ligger i att man inte är ensam om sin sorg och saknad. Den sociala gemenskapen med andra, som befinner sig i en liknande livssituation, kan påskynda återhämtningsprocessen. Vi delar med av oss av våra tankar, minnen och känslor kring den avlidne och vår egen sorgeprocess, vilket kan underlätta sorgearbetet, som tar tid och kraft. Sorgearbetet kan bli lättare när du genomgår det tillsammans med övriga gruppens deltagare, som förstår hur det känns att leva med sorgen och saknaden.

Grupper startas kontinuerligt så fort 7-10 personer har anmält sitt intresse.
Just nu startas två grupper på mottagningen men vi planerar att starta sorgegrupper på distans, beroende på efterfrågan. 

1-a Sorgegruppen

- för dig som mist en närstående

 

Terapisessionens längd á 90 min, på mottagningen

Patientarvode för hela behandlingen, 8 dubbla terapisessioner:
6 400 kr
 

Välkommen med din anmälan!

Vid behov av ekonomiskt stöd kan du kontakta din hemförsäkringsbolag, som brukar täcka kostnader för 10 krissamtal.

2-a Sorgegruppen 

-  för dig som mist ditt älskade husdjur

Terapisessionens längd: 90 min - på mottagningen

 Välkommen med din anmälan!

Patientarvode för hela behandlingen, 8 dubbla terapisessioner:

6400 kr

MÅ-BRA Seniorgruppen

Gruppen startar inom kort. Vi kommer att träffas vid åtta tillfällen om två terapitimmar. Välkommen med en anmälan!

Patientarvode för hela behandlingen: 5 700 kr

Anhöriggruppen

Denna grupp är för den som oroar sig för en anhörig som lider av svår sjukdom, medberoendeproblematik eller psykosocial problematik. Gruppen startar inom kort. Vi kommer att träffas vid åtta tillfällen om två terapitimmar.  Välkommen med din anmälan!

Patientarvode för hela behandlingen: 6 400 kr

En livskris mitt i livet - Att må bra tillsammans - gruppen

Denna grupp är för dig som upplever en livskris mitt i livet p. g. a. olika livets motgångar: separation, förändrade livsförhållanden, sorg och separation, relationsproblematik, ensamhet, utanförskap, känslan av meningslöshet, försämrad livslust, arbetsrelaterad problematik, stress, ångest, utbrändhet och andra motgångar. Gruppterapi kan vara bra för dig som fortfarande är aktiv i arbetslivet men är sjukskriven eller håller på att fundera på att ta time out då du inte längre orkar att prestera lika mycket som du gjort tidigare. Då du har tappat arbetsglädje och vantrivs på jobbet men har ej ork att söka ett nytt jobb och vet dessutom inte vilket jobb vill du ha. För att du känner dig "utbränd" och upplever dig jämnt trött och orkeslös, har sömn- och koncentrationssvårigheter, försämrad initiativförmåga, grubblar över dina misslyckanden, brottas med automatiska negativa tankar, lider av låg självkänsla och dåligt självförtroende.

Tillsammans lär vi oss att hantera stress med hjälp av Mindfulness - träning av medveten närvaro, och olika KBT-tekniker för att stoppa ANT-automatiska negativa tankar. Vi lär oss att omprioritera dina livsmål och prioritera din psykiska och fysiska hälsa före annat. Målet är att du känner dig mer levande, orkar mer i det privata och arbetslivet samt vågar se framtiden i ljusa färger. Det kan kännas bra att träffa andra som upplever att de också hamnat i en livskris mitt i livet och lyssna på varandras berättelser och stödja varandra på väg ur krisen. Igenkännande samt den sociala gemenskapen bidrar till läkningsprocessen och välbefinnande. Dessutom kan du få vänner för livet. Vi kommer träffas vid tio tillfällen á 90 min. - två terapitimmar. Gruppen startas efter att minst 5-7 personer anmält sitt intresse. Välkommen med din anmälan!


 

Patientarvode för hela behandlingen: 5400 kr
 

Människor under workshopen