Aktuella Gruppterapier

MÅ-BRA Seniorgruppen

Gruppen startas den 2 mars kl. 14-16-00 (två terapitimmar och fika).

Vi träffas varje vecka vid 8 tillfällen:

2/3, 16/3, 23/3, 6/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6)

Patientarvode för hela behandlingen:

8000:- (1000:-*8)

Företag 10 400:- (1300:-*8)

Anhöriggruppen

Gruppen startas månadagen den 2 mars kl.18-20-00 (två terapitimmar och fika). 

Vi träffas varannan vecka vid 8 tillfällen:

2/3, 16/3, 23/3, 6/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6)

Patientarvode för hela behandlingen:

9600:- (1200:-*8)

Företag 12 000:- (1500:-*8)

© 2020 by MajaElfström, Maja´s Projects: https://www.majasprojects.com ,