ElfP-s Policy & Priser

Etiska riktlinjer

Psykoterapeutiskt arbete bygger på principen om människors lika värde, humanistiska och demokratiska ideal samt respekt för både patientens och psykoterapeutens integritet.  Legitimerad psykoterapeut, är skyldig att följa Patientlagen (2018:355, kapitel 9), vilket innebär respekt för patientens integritet, sekretess och kvalitetsäkring. 

Psykoterapeutiska ramar

Det psykoterapeutiska samarbetet innebär att kontakten mellan patient och psykoterapeut är reglerad och bygger på ett kontrakt som är en ömsesidig överenskommelse om terapeutiska arbetsramar d.v.s. förhållandet mellan patient och psykoterapeut ad gäller typ av behandlingsmetod, tider, arvode, sekretess, terapins frekvens och hur avslutning ska ske.

Behandlingen börjar alltid med tre bedömningssamtal. Patientarvodet för de tre bedömningssamtal betalas i förväg dock senast två dagar innan första bedömningsterapisamtalet, efter vi fått din anmälan via formuläret. Anmälan är bindande. Skriv då i kommentarfältet "Anmälan;  tre bedömningssamtal". 

 

Under det tredje bedömningssamtalet upprättas ett terapikontrakt avseende typ av behandling, preliminär terapilängd, terapiramar  (regler för terapiuppehåll t.ex. p.g.a. semester, uppläggningsvillkor - en månad i förväg) och priser för patientarvode, som varierar beroende av typ av behandlingsmetod.

 
 

Patientarvoden 

- Individuell psykoterapi

Tre bedömningssamtal:

 • en terapisession á 45 min*3

Privat 3300:-   (ord. 3900:- )

Företag 3900:-   (ord. 4600:- )

EMDR- Ögonrörelse- Traumaterapi:

 • en terapisession á 45 min

Privat 1600:-

Företag 1900:-

PDT- Psykodynamisk Insikts Terapi:

 • en terapisession á 45 min

Privat 1100:-   (ord. 1300:- )

Företag 1300:-  (ord. 1600:- )

PDT - Sorgeterapi- Existentiell Psykoterapi:

 • en terapisession á 45 min

Privat 1100:-   (ord. 1300:- )

Företag 1300:-  (ord. 1600:- )

Fakturering för företag

 • Gruppterapi som betalas av försäkringsbolag eller företag faktureras under benämning: Konsultation/Personlig utveckling

 

- Gruppterapi

Sorgeterapi:

 • dubbel terapisession 2 X 45 min

 • 8 träffar

Privat 6 400:-

Företag 7 200:-

KBT - i grupp för dig med med utmattningssyndrom-arbetsrelaterad stress- nedstämdhet-depression

 • dubbel terapisession 2 X 45 min

 •  8 träffar

Privat 8 500:-

Företag 12 000:-

Anhöriggruppen:

 • dubbel terapisession 2 X 45 min

 • 8 träffar

Privat 6 400:-

Företag 7 200:-

Seniorgruppen:

 • dubbel terapisession 2 X 45 min

 • 8 träffar

Privat 5 700:-

Fakturering för företag

 • Gruppterapi som betalas av försäkringsbolag eller företag faktureras under benämning: Konsultation/Personlig utveckling

Betalningsvillkor

Det finns två olika sätt att betala patienarvode.

 

1. Efter att du har anmällt intresse för behandlingen via kontaktformulär och godkänt ElfP-s policy, blir du kontaktat om dina personliga uppgifter för att kunna bli registrerat i patientregister. Därefter får du en faktura för tre bedömnigssamtal som ska betalas senast två dagar innan första teapitiden. Därefter om du fortsätter behandlingen betalar du patientarvode i förväg för kommande månad via inbetalning till Handelsbanken, Bg: 280-9580. 

OBS! INGET ÅTERBUD då Behandlingen är som en prenumeration, vilket bestäms av tydliga och fasta terapeutiska ramar som gynnar den terapeutiska läkningsprocessen och dess två partner, patienten och terapeuten. Vid sjukdom eller resor, erbjöds terapisamtal på distans via Skype/FaceTime/WhatsApp/Messenger eller telefonsamtal. Terapeuten är däremot skyldig att vid förhinder erbjuda en extra tid för utebliven terapisession.

Det är viktigt att betala patientarvode i tid. Vid betalning efter förfallodatum, senast två dagar före terapisessionen, debiteras ränta 20%.

2. Det finns nu även möjlighet att boka en tid via BokaDirekt och betala patientarvode via Klarna, även delbetalning. Detta genom att du går på BokaDirekt och letar efter SORGETERAPI-ElfströmskaPsykoterapin.

Vid behov av hjälp med finansering av psykoterapi

- Fråga ditt hem-försäkringsbolag om ditt försäkringsskydd täcker hela eller delar av kostnaden för din behandling. Man brukar har rätt till bidrag för tio krissamtal (tjugo krissamtal om man har Folksams HemPlus). Berätta att du har valt att gå i psykoterapi just hos mig. Uppge mitt namn och ElfP-s webbadress, E-post, tfn-nr. Försäkringsbolaget tar då kontakt med mig för att få bekräftelse på at jag kan ta emot deras medarbetare. Fakturan för hela behandlingen skickas direkt till ditt försäkringsbolag. Vill du därefter fortsätta med behandlingen då betalar du själv patientaarvode, enligt regler ovan.

- Be din arbetsgivare om ekonomiskt bidrag. Man kan få bidrag för 5-10 terapisamtal. Berätta om att du hittat en psykoterapeut, som du vill gå i psykoterapi hos. Uppge mitt namn, ElfP-s webbadress, E-post, tfn-nr som du vill få behandling av. Din arbetsgivare tar då kontakt med mig för att få bekräftelse på att jag kan ta emot deras medarbetare. Fakturan för behandling skickas direkt till din arbetsgivare. Vill du därefter fortsätta med behandlingen då betalar du själv patientaarvode, enligt regler ovan. 

- Sök lämpliga fonder på nätet: www.google.com 

- Ansök om ekonomiskt bistånd via Svenska Kyrkan, som har tillgång till olika fonder för behövande och som kan hjälpa dig att hitta rätt fond samt att fylla in i ansökningsblanketter. 

http://www.svenskakyrkan.se