© 2020 by MajaElfström, Maja´s Projects: https://www.majasprojects.com , 

ElfP-s Policy

Psykoterapeutiska ramar

Det psykoterapeutiska samarbetet innebär att kontakten mellan patient och psykoterapeut är reglerad och bygger på ett kontrakt som är en ömsesidig överenskommelse om terapeutiska arbetsramar d.v.s. förhållandet mellan patient och psykoterapeut ad gäller typ av behandlingsmetod, tider, arvode, sekretess, terapins frekvens och hur avslutning ska ske.

Behandlingen börjar alltid med tre bedömningssamtal. Under det sista bedömningssamtalet upprättas ett terapikontrakt avseende typ av behandling, preliminär terapilängd, terapiramar  (regler för terapiuppehåll t.ex. p.g.a. semester, uppsäggningsvilkor - en månad i förväg) och priser för patientarvode, som varierar beroende av typ av behandlingsmetod enligt nedan.

 
 

Patientarvoden 

- Individuell psykoterapi

 • en terapisession á 60 min

Tre första bedömningssamtalen:

Privat 1600:-

Företag 1900:-

 • en terapisession á 45 min

KBT- gruppen för patienter med utmattningssyndrom:

Privat 1600:-

Företag 1900:-

 • en terapisession á 45 min

PDT- Psykodynamisk Insikts Terapi:

Privat 1300:-

Företag 1600:-

 • en terapisession á 45 min

EMDR- Ögonrörelse- Traumaterapi:

Privat 1600:-

Företag 1900:-

 • en terapisession á 45 min

PDT - Sorgeterapi- Existentiell Psykoterapi:

Privat 1300:-

Företag 1600:-

 • Individuell terapi som betalas av försäkringsbolag eller företag faktureras under benämning Handledning/Konsultation/Personlig utveckling

Fakturering för företag

 

- Gruppterapi

 • gruppsamtal 2 X 45 min vid 8 tillfällen

Sorgeterapi:

Privat 9600:-

Företag 12000:-

 • gruppsamtal 2 X 45 min vid 8 tillfällen

KBT- gruppen för patienter med utmattningssyndrom:

Privat 12800:-

Företag 15200:-

 • gruppsamtal 2 X 45 min vid 8 tillfällen

Anhöriggruppen:

Privat 9600:-

Företag 12000:-

 • gruppsamtal 2 X 45 min vid 8 tillfällen

Seniorgruppen:

Privat 8000:-

Företag 10400:-

 • Gruppterapi som betalas av försäkringsbolag eller företag faktureras under benämning Handledning/Konsultation/Personlig utveckling

Fakturering för företag

Vid behov av hjälp med finansering av psykoterapi

- Fråga ditt hem-försäkringsbolag om ditt försäkringsskydd täcker hela eller delar av kostnaden för din behandling. Man brukar har rätt till bidrag för tio krissamtal (tjugo krissamtal om man har Folksams HemPlus). Berätta att du har valt att gå i psykoterapi just hos mig. Uppge mitt namn och ElfP-s webbadress, E-post, tfn-nr. Försäkringsbolaget tar då kontakt med mig för att få bekräftelse på at jag kan ta emot deras medarbetare. Fakturan för hela behandlingen skickas direkt till ditt försäkringsbolag. Vill du därefter fortsätta med behandlingen då betalar du själv patientaarvode, enligt regler ovan.

- Be din arbetsgivare om ekonomiskt bidrag. Man kan få bidrag för 5-10 terapisamtal. Berätta om att du hittat en psykoterapeut, som du vill gå i psykoterapi hos. Uppge mitt namn, ElfP-s webbadress, E-post, tfn-nr som du vill få behandling av. Din arbetsgivare tar då kontakt med mig för att få bekräftelse på att jag kan ta emot deras medarbetare. Fakturan för behandling skickas direkt till din arbetsgivare. Vill du därefter fortsätta med behandlingen då betalar du själv patientaarvode, enligt regler ovan. 

- Sök lämpliga fonder på nätet: www.google.com 

- Ansök om ekonomiskt bistånd via Svenska Kyrkan, som har tillgång till olika fonder för behövande och som kan hjälpa dig att hitta rätt fond samt att fylla in i ansökningsblanketter. 

http://www.svenskakyrkan.se