Gruppterapi

Sorgegruppen

För dig som önskar bearbeta kris och sorg/er efter närståendes bortgång tillsammans med andra sörjande. Styrkan ligger i att man inte är ensam om sin sorg och saknad. Den sociala gemenskapen med andra, som befinner sig i en liknande livssituation, kan påskynda återhämtningsprocessen. Vi delar med av oss av våra tankar, minnen och känslor kring den avlidne och vår egen sorgeprocess, vilket kan underlätta sorgearbetet, som tar tid och kraft. Sorgearbetet kan bli lättare när du genomgår det tillsammans med övriga gruppens deltagare, som förstår hur det känns att leva med sorgen och saknaden.

 

Kris - mitt i livet-  gruppen

För dig som fortfarande är aktiv i arbetslivet men är sjukskriven eller håller på att fundera på att ta time out från arbetslivet då du inte längre orkar att prestera lika mycket som du gjort tidigare. För att du känner dig "utbränd" och upplever dig jämnt trött och orkeslös, har sömn- och koncentrationssvårigheter, försämrad initiativförmåga, grubblar över dina misslyckanden, brottas med automatiska negativa tankar, lider av låg självkänsla och dåligt självförtroende. Orsak till en sådan livskris kan variera från arbetsrelaterad stress, s. k. utbrändhetssyndrom, till försämrad psykisk och fysisk hälsa p. g. a. olika sjukdomar, t. ex. sköldkörtel-rubbningar, depression, minnesförlust samt ändrad livvsituation, p.g.a. sorg och kris efter en närståendes död, separation, anknytnings- och relationsproblematik. Vi lär oss att hantera stress med hjälp av Mindfulness - träning av meveten närvaro och olika KBT-tekniker för att stoppa automatiska negativa tankar. Vi lär oss att omprioritera dina livsmål och priorotera din psykiska och fysiska hälsa före annat. Målet är att du känner dig mer levande, orkar mer i det privata och arbetslivet samt vågar se framtiden i ljusa färger.

Anhöriggruppen

För dig som lever i skuggan av nära anhörigs svåra och obotliga sjukdom (cancer, alzheimer, demens, depression, bordeline) eller beroende problematik (droger, alkohol, psykososciala problem). Styrkan ligger i att man inte är ensam om sin erfarenhet. Den sociala gemenskapen med andra kan påskynda återhämtningsprocessen. Man kan dessutom få vänner för livet som förstår så väl hur det känns att leva nära en person som förändrats p.g.a. sin obotliga sjukdom eller sjukliga beroende.

© 2020 by MajaElfström, Maja´s Projects: https://www.majasprojects.com ,