Gruppterapi

Gruppterapi lämpar sig för dig som önskar bearbeta en speciell livskris tillsammans med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Den sociala gemenskapen med andra, som förstår vad du pratar om och delar med sig av goda råd, kan bidra till välbefinnande och bryta ensamhet. Dessutom kan du få nya vänner för livet.

Vi träffas 8-12 gånger under två timmar (inklusive fika) varje eller varannan vecka en vardag (eftermiddag eller kväll) för att gå igenom den specifika problematiken som du lever med. Vi arbetar utifrån olika psykologiska teorier samt gruppens egna livserfarenheter. Anmälan sker löpande och när vi blir tillräckligt många, 7-9 personer, så startar vi. 

 

Sorgegruppen

För dig som önskar bearbeta kris och sorg/er efter närståendes bortgång tillsammans med andra sörjande. Styrkan ligger i att man inte är ensam om sin sorg och saknad. Den sociala gemenskapen med andra, som befinner sig i en liknande livssituation, kan påskynda återhämtningsprocessen. Vi delar med av oss av våra tankar, minnen och känslor kring den avlidne och vår egen sorgeprocess, vilket kan underlätta sorgearbetet, som tar tid och kraft. Sorgearbetet kan bli lättare när du genomgår det tillsammans med övriga gruppens deltagare, som förstår hur det känns att leva med sorgen och saknaden.

 

  • Facebook

Kris - mitt i livet-  gruppen

För dig som fortfarande är aktiv i arbetslivet men är sjukskriven eller håller på att fundera på att ta time out från arbetslivet då du inte längre orkar att prestera lika mycket som du gjort tidigare. För att du känner dig "utbränd" och upplever dig jämnt trött och orkeslös, har sömn- och koncentrationssvårigheter, försämrad initiativförmåga, grubblar över dina misslyckanden, brottas med automatiska negativa tankar, lider av låg självkänsla och dåligt självförtroende. Orsak till en sådan livskris kan variera från arbetsrelaterad stress, s. k. utbrändhetssyndrom, till försämrad psykisk och fysisk hälsa p. g. a. olika sjukdomar, t. ex. sköldkörtel-rubbningar, depression, minnesförlust samt ändrad livvsituation, p.g.a. sorg och kris efter en närståendes död, separation, anknytnings- och relationsproblematik. Vi lär oss att hantera stress med hjälp av Mindfulness - träning av meveten närvaro och olika KBT-tekniker för att stoppa automatiska negativa tankar. Vi lär oss att omprioritera dina livsmål och priorotera din psykiska och fysiska hälsa före annat. Målet är att du känner dig mer levande, orkar mer i det privata och arbetslivet samt vågar se framtiden i ljusa färger.

Må Bra - Seniorgruppen

För dig som är pensionär och vill träffa andra som befinner sig i "den tredje" eller "den fjärde åldern" och ofta ifrågasätter meningen med det fortsatta livet. Detta är ofta förekommande när man lider psykiskt på grund av nedstämdhet, depression, uppgivenhet, skuldkänslor, tappad livsglädje och livslust, orkeslöshet, trötthet, försämrad psykisk och fysisk hälsa, sorger, ensamhet, anknytnings- relationsproblematik, medberoende-problematik, existentiell ångest, dödsångest m.m.

Tillsammans arbetar vi för att du ska få bättre förståelse och acceptans för åldrandeprocessen som du - liksom alla andra genomgår eller kommer att genomgå. Vi vågar prata om döden som en naturlig del av livet. Vi arbetar för att du ska fokusera mer på det positiva som du har åstadkommit i ditt liv och som du upplever just nu än på dina tidigare förluster och misslyckanden.
Vi arbetar för att du förlåter dig själv för dina eventuella misslyckanden som hindrade dig att leva ett liv som du önskar dig. Vi ser till att du mår bättre av att upptäcka dina inre starka resurser som får dig att må bra och kan leva ett värdefullt seniorliv.

Anhöriggruppen

För dig som lever i skuggan av nära anhörigs svåra och obotliga sjukdom (cancer, alzheimer, demens, depression, bordeline) eller beroende problematik (droger, alkohol, psykosociala problem). Styrkan ligger i att man inte är ensam om sin erfarenhet. Den sociala gemenskapen med andra kan påskynda återhämtningsprocessen. Man kan dessutom få vänner för livet som förstår så väl hur det känns att leva nära en person som förändrats p.g.a. sin obotliga sjukdom eller sjukliga beroende.