ElfP - ElfströmskaPsykoterapin

Individuell och gruppterapi på mottagningen samt individuella samtal via facetime och skype

ElfP - Hem

 

 

Välkommen till ElfströmskaPsykoterapin när du behöver prata av dig, bearbeta ditt liv, dina relationer och drömmar. Välkommen när du behöver bearbeta en livskris eller en besvärlig livsomställning. Välkommen när du lider psykiskt p.g.a. stress, utbrändhet, överdriven oro och generaliserad ångestsyndrom, existentiell ångest, separation, sorg, kris, trauma, låg självkänsla, dåligt självförtroende, anknytnings- och relationsproblematik, fobier och annat som du behöver få hjälp med.

Tillsammans arbetar vi för att du får större självinsikt, bättre tillgång till dina inre salutogena - friska krafter, ökad handlingsförmåga, mår bättre och kan leva ett meningsfullt liv här och nu utan att känna dig frustrerad och misslyckad samt att du kan blicka mot framtiden med tillförsikt.

Förutsättningen för en lyckad behandling är att vi har en god terapeutisk arbetsallians och arbetar systematisk utifrån vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder såsom PDT - PsykoDynamisk insiktsTerapi, KBT - Kognitiv Beteende Terapi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - traumaterapi, Existentiell Psykoterapi, motiverande och stödjande samtal samt gruppterapi. Någon eller en kombination av några av dessa metoder kan vara avgörande hjälp till självhjälp vid bearbetning av inre omedvetna konflikter och återhämtning från psykiskt lidande.  

 

Hjärtligt välkommen!

Tess Elfström

Legitimerad Psykoterapeut

 

 

Medlem i Riksföreningen PsykoterapiCentrum för legitimerade psykotrapeuter

www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ElfströmskaPsykoterapin

  www.elfstromskapsykoterapin.se