Hem

 

 

Välkommen till ElfströmskaPsykoterapin när du behöver prata av dig samt få professionellt samtalsstöd vid låg självkänsla, dåligt självförtroende, prestationsångest, överdrivet bekräftelsebehov, stress, överdriven oro och ångest/ GAD - generaliserad ångestproblem, separationsproblematik, sorg, kris, trauma, existentiell oro, andliga och paranormala upplevelser, NDU - Nära Dödens Upplevelser, m.m. 

Terapeutiska samtal utifrån beprovade behandlingsmetoder såsom PDT- PsykoDynamisk insiktsTerapi, KBT- Kognitiv Beteende Terapi, EMDR- traumaterapi Existentiell Psykoterapi samt stödjande samtal, kan vara en betydande hjälp till självhjälp vid bearbetning av dina inre omedvetna konflikter och återhämtning från psykiskt lidande.  

Tillsammans arbetar vi för att du får större självinsikt, bättre tillgång till dina inre salutogena/friska krafter, ökad handlingsförmåga så att du kan må bättre och leva bra i nuet samt blicka mot framtiden med tillförsikt.

 

 Hjärtligt välkommen!

 

 Tess Elfström

  Leg. psykoterapeut

 

 

 Medlem i Riksföreningen PsykoterapiCentrum

 www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se