Hem

 

 

Välkommen till ElfströmskaPsykoterapin när du behöver någon att prata med om ditt liv, dina upplevelser, tankar, känslor och drömmar. 

Här får du professionellt samtalsstöd vid t. ex. sorg, kris, trauma, depression, nedstämdhet, ångest, stress, utbrändhet, dåligt självförtoende, separationsproblem, existentiell- eller andlig oro och förvirring, m.m. 

Här arbetar vi utifrån beprövade terapeutiska arbetsmetoder såsom: PDT - psykodynamisk insiktsterapi, KBT - kognitiv beteendeterapi, EMDR - traumaterapi, Existentiell terapi och Sorgeterapi.

Terapeutiska samtal kan vara en betydande hjälp till självhjälp vid återhämtning från psykiskt lidande och bidra till ökat välbefinnande, personlig mognad och utveckling. 

Tillsammans arbetar vi för att du ska må bättre, få större självinsikt, kan leva bra i nuet och blicka mot framtiden med tillförsikt.

 

 Hjärtligt välkommen!

 

 Tess Elfström

  Leg. psykoterapeut

 

 

 Medlem i Riksföreningen PsykoterapiCentrum

 www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se