ElfP - ElfströmskaPsykoterapin

Individuell och gruppterapi på mottagningen samt individuella samtal via facetime och skype

Om psykoterapeuten

Att lyssna på och hjälpa andra medmänniskor har alltid varit en viktig del bland mina intressen. Innan jag, fil. mag. och fil. kand. i socialt arbete, bestämde mig för att utbilda mig till psykoterapeut hade jag redan "arbetat med människor" inom andra yrken, som jag också är utbildad till såsom lärare, jorurnalist, kulturarbetare och socialarbetare (kurator, behandlingsassistent, familjepedagog). Det behövdes dock ytterligare många års studier och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta med psykiskt lidande människor. Jag har valt att utbilda mig i olika psykoterapeutiska metoder på följande universitets-/högskoleutbildningar som är godkända av Högskoleverket och Socialstyrelsen:

Steg 1, Grundutbildning i PDT (PsykoDynamisk insiktsTerapi) och KBT (Kognitiv Beteende Terapi) vid Karolinska Institutet - Psykoterapeutiska Institutet.

Steg 2, Påbyggnadsutbildning i psykodynamisk insiktsterapi med inriktning på olika livsåskådningar, EMDR-traumaterapi och ISTPD- Kortidsterapi vid S:t Lukas Utbildningsinstitut - Ersta Sköndal Högskola Stockholm. 

Därefter KBT-utbilding med inriktning på depression- och ångestproblematik för leg. psykoterapeuter och leg. psykologer på SAPU - Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning.

Tidigare har jag läst kurser i MI- Motiverande samtal och Lösnigsfokuserat arbetssätt samt Familjeterapi.

Jag har erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom öppen psykiatrisk vård såsom Ersta psykiatri, Svenska kyrkan, MINDSthlm- psykoterapimottagning, flera Vårdcentraler inom Stockolms Läns Landsting samt min egen mottagning, ElfströmskaPsykoterapin. 

Den grupp patienter som jag särskilt intresserat mig för och forskat om, se nedan, är sörjande människor som förlorat en närstående genom dödsfall, se gärna min forskning på min andra hemsida: www.sorgeterapi.se

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ElfströmskaPsykoterapin

  www.elfstromskapsykoterapin.se