ElfP - ElfströmskaPsykoterapin

psykoterapi - konsultation - personlig utveckling - individuella och gruppsamtal - på mottagningen och via FaceTime/Skype

Om psykoterapeuten

Att lyssna på och hjälpa andra medmänniskor har alltid varit en viktig del bland mina intressen. Innan jag, fil. mag. och fil. kand. i socialt arbete, bestämde mig för att utbilda mig till psykoterapeut hade jag redan "arbetat med människor" inom andra yrken, som jag också är utbildad till såsom lärare, jorurnalist, kulturarbetare och socialarbetare (kurator, behandlingsassistent, familjepedagog). Det behövdes dock ytterligare många års studier och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta med psykiskt lidande människor. Jag har valt att utbilda mig i olika psykoterapeutiska metoder på följande universitets-/högskoleutbildningar som är godkända av Högskoleverket och Socialstyrelsen:

Steg 1, Grundutbildning i PDT (PsykoDynamisk insiktsTerapi) och KBT (Kognitiv Beteende Terapi) vid Karolinska Institutet - Psykoterapeutiska Institutet.

Steg 2, Påbyggnadsutbildning i psykodynamisk insiktsterapi med inriktning på olika livsåskådningar, EMDR-traumaterapi och ISTPD- Kortidsterapi vid S:t Lukas Utbildningsinstitut - Ersta Sköndal Högskola Stockholm. 

Därefter:

KBT-utbilding med inriktning på depression- och ångestproblematik för leg. psykoterapeuter och leg. psykologer på SAPU - Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning.

Att arbeta med sörjande inom hälso och sjukvården- på Karolinska Institutet

Att leda grupper inom hälso- och sjukvården på Karolinska Institutet.

MI- Motiverande samtal- för kommunalt anställda

Lösnigsfokuserat arbetssätt - för kommunallt anställda

Familjeterapi, Stockholms universitet.

Jag har erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom öppen psykiatrisk vård såsom Ersta psykiatri, Svenska kyrkan, MINDSthlm- en privat psykiatrisk mottagning, flera vårdcentraler inom Stockolms Läns Landsting samt min egen mottagning, ElfströmskaPsykoterapin. 

Den grupp patienter som jag särskilt intresserat mig för och forskat om, är sörjande människor som förlorat en närstående genom dödsfall, se gärna min forskning på ElfP-s andra hemsida: www.sorgeterapi.se

 

Jag är medlem i:

- Sällskapet för Existentiell Psykoterapi: www.sept.nu

- Jungstiftelsen: www.jungstiftelsen.org

- Riksföreningen Psykoterapicentrum - för legitimerade psykoterapeuter:

www.psykoterapicentrum.se 

- Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa: www.rkkh.n.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ElfströmskaPsykoterapin

     www.sorgeterapi.se 

www.elfstromskapsykoterapin.se