Kris & Sorgeterapi

Individuell, par-, familje- och gruppterapi online och på mottagningen i Stockholm, Karlaplan

När livet gör ont...

 

Man brukar säga att livet inte är en dans på rosor...  Det ingår ju i människans livsvillkor att vi förr eller senare får uppleva olika typer av utmaningar och motgångar som leder till olika livskriser. Dessa tvingar in oss i någon slags existentiell osäkerhet om hur vi kan bemästra en livsomställning när livet gör ont. Det handlar om två olika typer av kriser. Den första typen är en utvecklingskris, som kan förekomma när vi passerar en viss ålder ( t. ex: 30/40/50/60/70-årskriser) och upplever otillfredställelse med det som vi hitils åstadkommit och vi vet inte vad vi vill göra med vårt liv för att det ska kännas mer meningsfult att leva. Den andra typen är en kris när något oväntat har hänt oss, t ex, vid  olyckor och olika katastrofsituationer med åtföljande trauma, som när man brottas med arbetsrelaterad stress/utmattningssyndrom eller förlorat sitt arbete, vid konflikter på arbetsplats/organisationsenhet, vid relationsproblem eller separationer, ofrivillig ensamhet, vid oro för egen eller närståendes svåra sjukdom, vid dödsångest eller bortgång av en nära person eller husdjur. En krisdrabbad person tvingas då att genomleva krisens olika faser: chock, reaktion, bearbetning, nyorientering. Detta inte alltid är så enkelt att genomföra på egen hand. En kris kan då handla om att hantera förlust och medföljande sorg. 

Jag sörjer alltså finns jag...

Sorg är de tankar, känslor och psykosomatiska reaktioner som kan resultera i nedstämdhet och depression. Förlust av livsglädje och förändrade beteenden kan då förekomma i en livskris som uppstått i samband med någon typ av förlust. Sorg kännetecknas av försämrad livslust och minskad arbetsglädje samt tendens till isolering från omvärlden. Obearbetad sorg kan leda till självömkan, försämrat självförtroende, grubblande över livets mening samt destruktiva tankar. 

Dödsförlusten av en kär närstående kan ofta väcka till liv djupa existentiella frågor om meningen med människans existens, döden och livet efter detta samt om Guds existens. Hur vi handskas med dessa frågor beror på vår bakgrund, våra kulturella, religiösa och etniska referensramar samt om vi har ett socialt stöd från vår närmaste omgivning, familj och vänner. En del sörjande känner sig ensamma och/eller har svårt att handskas med sin sorg, särskilt om det finns skuldkänslor gentemot den avlidne, och har därför behov av professionell hjälp i sitt sorgearbete. Sorgearbete - enligt Sigmund Freud, psykoanalysen fader - är ett hårt arbete som handlar om att nå till acceptans av förlusten och inte så sällan om förlåtelse och försoning i relation till den avlidne. Det kan ta sin tid...

Terapeutisk hjälp vid kris och sorg

Kristerapi och sorgeterapi (genom individuell, par-, familje- eller gruppterapi) oavsett typen av kris, kan ge dig det stöd du behöver få i din krisbearbetning/sorgearbete för att kunna återhämta dig, leva i nuet, förbättra ditt livskvalité, samt börja blicka mot framtiden. Genom psykoterapeutiska samtal får du möjlighet till att bearbeta din besvärliga livssituation, din kris och sorg, din relation till din förlust. Det är viktigt att tillåta sig själv att förlåta och acceptera det som hänt, för att kunna återhämta sig och kunna gå vidare med livet trots sorgen och saknaden. Det är viktigt att på nytt finna mening med det fortsatta livet. 

Under våra terapeutiska samtal får du också fundera över allt annat, som du grubblar över och som stör din sömn och vardagslivet. ​Behandlingen anpassas efter dina behov och önskemål. Vi arbetar tillsammans utifrån beprövade terapeutiska metoder såsom PDT - Psykodynamisk Insiktsterapi, Sorgeterapi, Existentiell psykoterapi, ACT - Acceptance and Commitment Therapy,  Stödjande och Motiverande samtal samt KBT - Kognitiv BeteendeTerapi. 

Vi erbjuder psykoterapeutisk behandling för alla oavsett var du bor i världen tack vare möjlighet till Telefonsamtal eller videomöte online via FaceTime, Skype, WhatsApp, Meet, Zoom. Det finns förstås möjlighet till fysiskt besök på mottagningen i centrala Stockholm, vid T-Karlaplan/Tessinparken. 

Hjärtligt välkommen!

Tess Elfström
Leg. psykoterapeut

ElfströmskaPsykoterapin

Valhallavägen 159, 115 53 Stockholm