Kris & Sorgeterapi

Individuell, par-, familje- och gruppterapi online och på mottagningen i Stockholm, Karlaplan

Psykoterapeuten

 

Tess Elfström, heter jag som 2013 startade en enskild firma, ElfströmskaPsykoterapin. Jag är  legitimerad psykoterapeut, vilket innebär att mina utbildningar är godkända av Högskoleverket och Socialstyrelsen. Det har varit en lång och intressant väg dit.

Innan jag började med studier och arbete inom psykosocial behandling, så har jag utbildnings-/arbetsbakgrund inom litteratur och drama (fil.mag) samt kulturjournalistik (diplom från Poppius journalistskola).   

Jag har därefter har gått en grundläggande akademisk utbildning (socionom) och senare blivit fil. mag. i socialt arbete på Stockholms Universitet - Institutionen för socialt arbete. Sedan har jag vidareutbildat mig genom följande psykoterapeutiska utbildningar: Grundutbildning i PDT och KBT, det som kallas steg 1,  på Karolinska Institutet - Psykoterapeutiska Institutet. Påbyggnadsutbildning, det som kallas steg 2, i PDT - PsykoDynamisk insiktsTerapi med inriktning på olika livsåskådningar, EMDR-traumaterapi och ISTPD- Korttidsterapi, Mindfulness på S:t Lukas Utbildningsinstitut - Ersta Sköndal Högskola, Stockholm. Därefter KBT-utbilding med inriktning på depression och ångestproblematik för leg. psykoterapeuter och leg. psykologer på SAPU - Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning.

Jag har även läst andra kurser: MI - Motiverande samtal och Lösningsfokuserat arbetssätt, samt Att arbeta med sörjande inom hälso- och sjukvården och Att leda grupper inom hälso- och sjukvården på Karolinska Institutet.

Min praktiska verksamhet inom psykosocialt arbete startade 1991 med ett jobb som skolkurator, 2 år på en grundskola och 13 år på ett gymnasium. Därefter har jag arbetat som behandlingsassistent på olika behandlingshem med inriktning på personer med varierande psykosociala problem; ungdomar, kvinnor med dubbel diagnos och hemlösa. Mer praktisk erfarenhet inom psykoterapeutiskt behandlingsarbete har jag fått från arbete inom öppen psykiatrisk vård såsom Ersta psykiatri, Svenska kyrkans psykoterapimottagning, MINDSthlm, primärvård (flera vårdcentraler) inom Stockolms Läns Landsting samt Kris- och Trauma Centrum, Mariapsykologerna och Sveapsykologerna samt min egen mottagning, ElfströmskaPsykoterapin. 

Människor i kris och i synnerhet sörjande människor är den grupp medmäniskor/patienter som jag har särskilt starkt intresse för att arbeta med, både individuellt, i par,- i familjekonstelationer och i olika samtalsgrupper.

Jag har också utfört flera vetenskapliga studier om den sörjande människans upplevelser av sitt sorgearbete och vägar till återhämtning, se nedan "Egen sorgeforskning".

Jag har som mitt livsmotto Utveckling livet ut. Därför är jag en engagerad människa, som finner glädje och inspiration till ökad kunskap och livskvalité genom aktivt deltagande i kulturlivet samt på olika föredrag och seminarier om  vetenskapliga, filosofiska och andliga ämnen. Som en psykoterapeut i ständig utveckling deltar jag gärna i olika utbildningar och seminarier anordnade av bl.a de föreningar, som jag är medlem i:

- Sällskapet för Existentiell Psykoterapi: www.sept.nu

- Jungstiftelsen: www.jungstiftelsen.org

- Riksföreningen Psykoterapicentrum - för legitimerade psykoterapeuter:

www.psykoterapicentrum.se 

- Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa: www.rkkh.n.nu

Egen sorgeforskning

2012 - Från sorg till professionellt samtalsstöd i sorgearbetet efter en närståendes död. En kvalitativ studie utifrån fem sörjandes perspektiv. Ett examensarbete. ST Lukas utbildningsinstitut - Ersta Sköndal högskola. Tillgänlig på http: www.uppsatser.se/om/teresa+elfstrom/

2012 - Using narratives to express bereavement: An interview study on professional female writers experiences that in their middle age have lost their mothers, en artikel i Open Journal of Nursing, 2012, 2, 41-47.

2004 - Skrivandets betydelse i sorgearbete. D-uppsats. Stockholms Universitet. Studie 1: Sörjande moderlösa kvinnors problematik. En kvalitativ analys av 18 moderlösa självbiografiska skönlitterära berättelser och kompleterande intervjuer. Studie 2: Skrivandets betydelse för bearbetningen av förlusten av en mor. En kvalitativ analys av litteraturstudier samt datamaterial från intervjuer med 15 författarinnor.

1999 - Moderlöshet och sorgbearbetning. Fem kvinnors berättelser om moderslösheten sedan barndomen och sorgebearbetningen. C-uppsats. Stockholms Universitet.

Vill du beställa en föreläsning om kris/sorg/sorgearbete/sorgebearbetning bl.a. utifrån ovanstående forskning? Välkommen då att kontakta mig!