Kris & Sorgeterapi

Individuell, par-, familje- och gruppterapi online och på mottagningen i Stockholm, Karlaplan

Policy/Patientarvode

 

Etiska riktlinjer

Psykoterapeutiskt arbete bygger på principen om människors lika värde, humanistiska och demokratiska ideal samt respekt för både patientens och psykoterapeutens integritet. Legitimerad psykoterapeut, är skyldig att följa Patientlagen (2018:355, kapitel 9), vilket innebär respekt för patientens integritet, sekretess och kvalitetsäkring.

Psykoterapeutiska ramar

Det psykoterapeutiska samarbetet innebär att kontakten mellan patient och psykoterapeut är reglerad och bygger på ett kontrakt som är en ömsesidig överenskommelse om terapeutiska arbetsramar d.v.s. förhållandet mellan patient och psykoterapeut vad gäller typ av behandlingsmetod, tider, arvode, sekretess, terapins frekvens och hur avslutning ska ske. Behandlingen börjar alltid med ett bedömningssamtal som avslutas med att ett terapikontrakt upprättas. Kontraktet omfattar typ av behandling, preliminär terapilängd, terapiramar (regler för terapiuppehåll t.ex. p.g.a. semester, uppsäggningsvilkor - en månad i förväg) och priser för patientarvode, som varierar beroende av typ av behandlingsmetod enligt nedan.

Patientarvoden

Individuell terapi:

- 1300 kr för en terapisession à 45 min 

- 2600 kr för en dubbel terapisession à 90 min
Individuell terapi  som betalas av försäkringsbolag eller företag kostar 300 kr mera per enkel terapisession och faktureras under benämning Handledning/Konsultation/Personlig utveckling. 

Parterapi/Familjeterapi:

- 1600 kr för en terapitimme à 45 min

- 3200 kr  för en dubbel terapisession à 90 min

                               
Gruppterapi:

- 400 kr för en terapitimme à 45 min

 - 800 kr för en dubbel terapisession à 90 min

 - 8000 kr för hela behandlingen (10 dubbla sessioner x 800 kr). 

Hela summan betalas efter att du har fått en faktura, dock senast en vecka före gruppstart. Anmälan är bindande.

 

Krishantering/debriefing i grupp

Ett gruppsamtal (90 minuter) vid en krissituation på arbetsplatser, organisationer och dylikt som betalas av försäkringsbolag eller företag, eller organisationer kostar 300 kr mera per sådan terapisession och person och faktureras under benämning Handledning/Konsultation/Krishantering/Debriefing/Personlig utveckling. Betalningen sker efter en erhållen faktura och senast två dagar innan gruppsamtal. Betalning sker till Handelsbanken, Bg: 280-9580.

 

Betalningsregler

Nya patienter betalar patientarvode för en kommande terapisession senast två dagar innan denna. Etablerade patienter betalar arvode för hel månad efter faktura senast två dagar innan kommande månad. Betalning sker till Handelsbanken, Bg: 280-9580.

OBS! INGET ÅTERBUD då terapin är som en prenumeration. När patienten inte kan komma till mottagningen p.g.a, sjukdom eller resor erbjöds terapisamtal via telefon eller online (FaceTime/Skype/WhatsApp/Meet) eller en ny tid om patienten informerar om frånvaron 48 timmar innan avtalad tid. 

Terapeuten är skyldig vid förhinder att erbjuda en extra tid för utebliven terapisession.

Vid betalning efter förfallodatum debiteras ränta på 10%.